PPC / Реклама

359WEB предлага услуги за създаване и управление на PPC кампании, реклама в социалните мрежи – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и други, както и посредничество за реклама в малки и големи сайтове, които биха Ви донесли много потенциални клиенти и ползи.

PPC реклама

Съкращението PPC (Pay Per Click) се използва за реклама, при която се плаща за всеки клик върху нея. Най-голямата и популярна услуга за такава реклама е AdWords предоставена от Google. Създаването и ефективното управление на реклама в AdWords не е толкова просто нещо и не всеки може да го направи сам. За това ние предлагаме услуга по създаване и управление на PPC кампании в AdWords съобразени с вашите цели и бюджет.

Реклама в социалните мрежи

Друго място за реклама, набиращо огромна популярност и ефективност в момента, е рекламата в социалните мрежи. Освен създаване и управление на страници, ние предлагаме и създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи. Правилно настроената кампания ще е много по-ефективна и ще Ви донесе бързи резултати. Ще достигнете до хората, които отговарят на профила за клиент на вашия бизнес и които ще имат истински интерес към Вашите продукти и услуги.

Посредничество за реклама в малки и големи сайтове

Друг популярен начин за реклама е да използвате банер пространството в различни сайтове, посещавани от хора, които биха имали интерес към Вашия бизнес. Откриването на такива сайтове и договарянето за цени е трудоемък процес и за това ние предлагаме да го правим вместо вас. В какво се състои тази услуга:

  • Намиране на идеалните сайтове за реклама на вашия бизнес
  • Уговаряне на условия и цени с представители на всеки сайт
  • Представяне на оферти пред вас
  • Закупуване на рекламата от ваше име
  • Изготвяне на банери и рекламни полета ако нямате такива
  • Следене на ефективността на рекламата
  • Докладване за резултатите от всяка кампания

Споделете :)